به اطلاع زبان‌آموزان عزیز می‌رساند که آزمون‌های شفاهی و کتبی ترم پاییز یک به شرح زیر است:
🔴 خردسالان و میانسالان:
🔸 روزهای زوج🔺 شفاهی: چهارشنبه ۱۲ آبان در همان ساعت کلاسی🔺 کتبی: شنبه ۱۵ آبان در همان ساعت کلاسی
🔹 روزهای فرد🔺 شفاهی: یکشنبه ۱۶ آبان در همان ساعت کلاسی🔺 کتبی: سه‌شنبه ۱۸ آبان در همان ساعت کلاسی

🔵 نوجوانان (NAC & SPC)
🔸 شفاهی زوج: چهارشنبه ۱۲ آبان‌ در همان ساعت کلاسی🔹 شفاهی فرد: یکشنبه ۱۶ آبان در همان ساعت کلاسی
🔘 آزمون کتبی هماهنگ آنلاین: دوشنبه ۱۷ آبان راس ساعت ۱۶ الی ۱۹ (برنامه متعاقبا اعلام می‌شود)