خانه/بزرگسالان/معرفی دوره فرانسه
معرفی دوره فرانسه ۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۰۷:۱۷:۳۹ +۰۳:۳۰

Project Description

معرفی دوره فرانسه

زبان فرانسه

زبان فرانسه در شش سطح زیر و دو دوره مکالمه و ترمیک دسته بندی شده است.

A1 ->  دوره پایه

A2 ->  پایه و مبتدی

B1 ->  میانه

B2 ->  میانه و پیشرفته

C1 ->  پیشرفته

C2 ->  پیشرفته کامل

دوره مکالمه در ۱۲ جلسه و دو مهارت (فهم شنیدار و تولید گفتار) و

ترمیک شامل ۱۸ جلسه و در چهار مهارت ( فهم شنیدار، تولید گفتار ، فهم نوشتار ، تولید نوشتار) تدوین شده است .

 • ۶ سطح پایه تا پیشرفته

 • دوره مکالمه در ۱۲ جلسه شامل دو مهارت (فهم شنیدار و تولید گفتار)

 • دوره ترمیک در ۱۸ جلسه ۴ مهارت (فهم شنیدار ، تولید گفتار، فهم نوشتار، تولید نوشتار)

 • فیلم های آموزشی

 • Communication Progressive du Francais

 • Comprehension orale

 • Vocabulaire Progressif du Francais

 • Vocabulaire essenfiel du Francais

 • Les expressions idiomatiques

 • Expression orale

 • مژده فاتحی نیا

 • سارا نصیری