قوانین و مقررات 2019-08-28T05:54:55+00:00

بند ۱- پوشش

۱-۱-  فراگیران فقط با پوشش دانش آموزی (ساده ورسمی) می توانند در كلاسها حضور داشته باشند.

۱-۲-  رعایت پوشش ظاهری همانگونه كه در مدارس و دانشگاهها اجباری است در موسسه نیز اجباری است.

۱-۳-  رعایت رفتار متین و انضباط متعارف در موسسه اجباری است.


 بند ۲- ثبت نام

 ۲-۱- فراگیر با دریافت وتكمیل فرم آزمون تعیین سطح از واحد ثبت نام با نظر كارشناس در سطح تعیین شده ثبت نام می نماید.

۲-۲- موسسه حق دارد افراد ثبت نام نكرده را از كلاس خارج و یا از ورود ایشان به كلاس ممانعت بعمل آورد.


بند ۳- نظم حضور-رعایت رفتار

 ۳-۱-  فراگیر موظف است در كلیه جلسات حضور داشته باشد.۳-۲- حد مجاز غیبت از كلاس با كسر نمره، ۴ جلسه می باشد.غیبت بیش از حد مجاز منجر به محرومیت از آزمون می شود.

۳-۳-  كسب اطلاعات از نحوه تحصیل و حضور فراگیران زیر ۱۸ سال بر عهده ولی یا سرپرست می باشد.

۳-۴-  در صورت بروز هر نوع بی نظمی درسی یا رفتاری از سوی فراگیر موسسه پس از اخطار كتبی می تواند از ثبت نام فراگیر جلوگیری نماید.

۳-۵-  جابجایی فراگیر در كلاسها فقط با هماهنگی دفتر برنامه ریزی امكان پذیر می باشد.


 بند ۴- آزمون

 ۴-۱-  فراگیر موظف است قبل از آزمون كلیه تكالیف مربوطه را انجام و تحویل مدرس داده باشد۴-۲- تأخیر در ورود به جلسه آزمون ممنوع است.

۴-۳-  شركت در آزمون تأخیری فقط با هماهنگی مدیر برنامه ریزی امكان پذیر می باشد.

۴-۴-  آزمون تأخیری با پرداخت هزینه آزمون اجرا می گردد.

۴-۵-  حد نصاب قبولی ۷۰% نمره آزمون می باشد به شرط كسب حداقل ۶۰% اجزای آزمون(كتبی-شفاهی)

۴-۶-  فراگیر مردود یا باید در ترم مذكور مجدداً شركت نمایند یا برای مرحله بعد در آزمون غیر حضوری ثبت نام نمایند.

۴-۷-  آزمون جهشی به شرط كسب ۹۵% برای دوره بزرگسالان در هر مقطع(یعنی یك كتاب كامل) فقط یكبار امكان پذیر است.

۴-۸-  كسانی كه پس از زمان مقرر وارد حوزه امتحان می شوند فراگیر متأخر محسوب می گردند.آزمون متأخرین با یك ربع تأخیر بدون كسر نمره شروع خواهد شد و اوراق همزمان با دیگر فراگیران جمع آوری می شود.


بند ۵- نظرسنجی ، پیشنهادات و انتقادات

۵-۱-  فراگیر یا ولی به اختیار می تواند برگه نظرسنجی را در هر ترم از طریق روابط عمومی تكمیل نماید.

۵-۲-  با مراجعه به روابط عمومی و تكمیل برگه پیشنهادات و انتقادات فراگیر می تواند نظرات و انتقادات خود را مكتوب اعلام نمایدو پس از بررسی نتیجه انتقادات و پشنهادات را دریافت نماید.

۵-۳-  مراجعین می توانند از طریق صندوق پیشنهادات نظرات خود را به طور مستقیم با مدیر موسسه در میان بگذارند و جواب را تلفنی متعاقباً دریافت نمایند.

۵-۴-  مراجعین از طریق سایت اینترنتی می توانند نظرات خود را به Email:info@gozabansara.ir ارسال نمایند.


بند ۶- پیشگیری از حوادث ناگوار

 ۶-۱-  اولیاء باید بر نحوه و زمان رفت و آمد فرزند خود به موسسه نظارت داشته باشند.

۶-۲- اولیاء به هنگام انتظار و قبل از اتمام كلاسها نباید اتومبیل خود را در جای نامناسب یا بصورت دوبله پارك نمایند و یا به صورتی باعث اخلال در رفت و آمد كوچه و خیابان شوند.

۶-۳- در صورت بروز هر نوع مشكلی با موسسه والدین یا فراگیر باید پس از كسب اطلاعات كامل موضوع را با هماهنگی موسسه حل و فصل نمایند.