خانه/درباره ما
درباره ما ۱۳۹۷-۶-۶ ۱۲:۴۰:۳۹ +۰۴:۳۰

معرفی مرکز

 

مرکـز آموزشــی زبان ســرا خورشید سنندج به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی با استناد به قوانین جاری کشور بر آن است تا فراگیری زبان های روز دنیا را به شیوه ای نوین، جذاب و کار آمد در هر زمان و مکان

بهتر از هر موسسه دیگری آسان نماید. تا یادگیرندگان بتوانند در جهان امروز به رویاهای خود در زندگی دست یافته و به اوج موفقیت برسند ، لذا موسسـه زبان سـرا برای دست یابی به رضایت مشتری و ارائه

خدمات آموزشی با کیفیت از استراتژی های ذیل برای نائل آمدن به اهداف عالی بهره می گیرد:

اهداف و استراتژی های مرکز

 

۱- بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد و متعهد ثابت و نیمه وقت و همچنین تامین کنندگان ضمن رعایت منافع برابر؛

۲- به روز آوری و پیشبرد سطح کیفی خدمات آموزشی و دیگر خدمات مرتبط با بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی ، تکنیک های آموزشی و استانداردهای جهانی در زمان حاضر؛

۳- به روز آوری و پیشبرد دانش ، آگاهی و مهارت کلیه کارکنان در محیطی توام با رعایت عزت ، احترام ، محبت و اخلاق حسنه متقابل ضمن تعهد به اهداف و استراتژی موسسه در کلیه سطوح ؛

 

افتخارات مرکز