زبان سرا در قاب تصویر.

گذر زمان در سال‌های متمادی در مرکز آموزشی زبان سرا توانسته تغییرات زیادی را ایجاد کند. گالری ما بخش کوچکی از این تغییرات را به تصویر کشیده است.

آنچه ما را بیشتر از روز گذشته امیدوارتر می‌کند، تغییرات مثبت و روند روبه جلوی تمامی خدمات است که حاصل کار تیمی و مدیریت منسجم است.