تاریخچه و اهداف زبان‌سرا

آنچه که سالیان متمادی (از بدو تاسیس در سال 2001 تاکنون) ما را روز به روز منسجم‌تر و توانمندتر کرده، سیستم و نظام مدیریت جامع، کارآمد و به روز است که توانسته قبل، حال و آینده را برای ما ترسیم کند.

سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو، طی 15 سال اخیر این ویژگی‌ را به ما داده تا با ترسیم نقشه راه و ماموریت زبان‌سرا را از دیگر رقبای خود متمایز کنیم.