برنامه ترمی کلاس‌ها.

در این بخش می‌توانید جدیدترین برنامه ترم جاری که توسط مدیریت برنامه ریزی موسسه تهیه و تنظیم شده را مشاهده کنید.

این برنامه در برخی اوقات بنا به درخواست شما و بعضا به دلیل تغییرات کاری مدرسین امکان تغییر و جابجایی دارد.